REGULAMIN BIEGU
Regulamin jest dostępny do pobrania tutaj: REGULAMIN_BIEGU.PDF

INFORMACJE I KONTAKT
Organizatorzy
Małgorzata Dańczak-Maksym tel. 600624152
Renata Pudłowska tel. 669790669
Katarzyna Kocyła tel. 698591344

Sędzia Zawodów
Mieczysław Jałocha tel. 608511542

TERMIN I MIEJSCE
01 czerwca 2019 r. Przemyśl, teren dolnej stacji kolei linowej POSiR

PROGRAM ZAWODÓW
g. 7.00-9.00 - początek pracy biura biegu: zapisy i wydawanie pakietów startowych
g. 9.00-9.30 - oficjalne otwarcie biegu
g. 9.30-10.15 - start biegu dla dzieci 600m (kategoria wiekowa 10-12 lat i 13-16 lat)
g. 10.30-11.30 - bieg główny 5 km
g. 12.30-12.45 - dekoracja zwycięzców

TRASA, DYSTANS BIEGU

KLASYFIKACJA

ZGŁOSZENIA, OPŁATY
Zapisy odbywają się drogą elektroniczną. Prosimy o wysłanie maila na adres: biegkilometry@psoni.przemysl.pl do dnia 31.05.2019 r. w treści wpisując:
oraz przekazanie dobrowolnego datku w wysokości minimum 20 zł (dzieci i młodzież 5zł) na rachunek

58 8642 1155 2015 1506 7627 0005 z dopiskiem "imię, nazwisko - bieg".

Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.

Osoby pełnoletnie prosimy o wypełnienie i dostarczenie tego załącznika.
Dla osób niepełnoletnich i dzieci rodzice lub opiekunowie wypełniają i dostarczają ten załącznik.
Dostarczenie wypełnionego poprawnie formularza jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w biegu.

Uwaga: Karta zgłoszeniowa osoby pełnoletniej/niepełnoletniej podpisywana będzie w dniu startu.
Istnieje możliwość zapisu na bieg 1 czerwca 2019 r.